Calendar

Prev July 2021Next
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 Thursday 2 Friday 3 Saturday
4 Sunday 5 Monday 6 Tuesday 7 Wednesday Chase the Ace for Alzheimer’s 8 Thursday 9 Friday 10 Saturday
11 Sunday 12 Monday 13 Tuesday 14 Wednesday Communication and Dementia: Detective Work and Improv Skills – Sponsored by All Seniors Care Chase the Ace for Alzheimer’s 15 Thursday 16 Friday 17 Saturday
18 Sunday 19 Monday 20 Tuesday 21 Wednesday Detecting the Early Signs of Dementia and Preparing for a Diagnosis – Sponsored by Edison Properties Chase the Ace for Alzheimer’s 22 Thursday 23 Friday 24 Saturday
25 Sunday 26 Monday 27 Tuesday 28 Wednesday Chase the Ace for Alzheimer’s 29 Thursday 30 Friday 31 Saturday